Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Nieuwe Plakkenweg geopend
01-07-2016
De plakkenweg is na vier maanden werkzaamheden opengesteld voor verkeer. In deze vier maanden zijn twee dijkovergangen, twee bruggen (over de Geulwetering en over de Grote Wetering) en een vrijliggend fietspad aangelegd. Ook is de Plakkenweg tussen de dijken geheel opnieuw geasfalteerd. Op de foto\'s is het resultaat te zien. Het toekomstig fietspad op de dijk(en) is nog niet gereed en daarom nog afgesloten. Combinatie IJsselweide roept een ieder op de afsluiting te respecteren.
Betonstorten brugdekken burg/inlaat Kerkdijk
24-06-2016
De bouw van de brugdekken voor de brug/inlaat Kerkdijk vordert snel. Deze week zijn weer diverse brugdekken gestort. Door het hoogwater kunnen de grondstoffen voor beton momenteel niet via de IJssel naar de loswal Marle getransporteerd worden. Combinatie IJsselweide heeft echter de beschikking over een eigen mobiele betoncentrale. De bijbehorende opslagbunkers zijn, kort voordat loswal Marle onder water liep, gevuld zodat ook nu het hoogwater is, gewoon beton kan worden gestort.
Informatiebus op bezoek bij Langset dag van Hattem
24-06-2016
Afgelopen zaterdag heeft de informatiebus van Combinatie IJsselweide een bezoek gebracht aan de Langse dag van Hattum. Combinatie IJsselweide was op deze gezellige dag aanwezig om toelichting aan geïnteresseerden over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.
Dronebeelden hoogwatergeul
21-06-2016
Er zijn schitterende dronebeelden van de hoogwatergeul gemaakt. Op de interactieve kaart [http://www.ijsselweide.com/bestanden/alle] kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar youtube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is.

Aansluiting Westdijk op IJsseldijk
17-06-2016
De nieuwe aansluiting van de Westdijk op de IJsseldijk is nagenoeg gereed. In de toekomst zal het deel van de IJsseldijk tussen de aansluiting Westdijk/IJsseldijk en de circa 800 meter noordelijker gelegen aansluiting Oostdijk/IJsseldijk afgegraven worden, waardoor de zogenoemde inlaat - een nieuw buitendijks gebied ingeklemd tussen Westdijk en brug/inlaat Kerkdijk - ontstaat. Op de foto's is ook de IJssel met haar hoge waterstand te zien.
Landschapszone
17-06-2016
Vanuit de lucht is goed zichtbaar hoe de toekomstige landschapszone eruit komt te zien. Na voltooiing, omstreeks najaar 2016, biedt de landschapszone ruimte voor natuur, recreatie en agrarisch natuurbeheer. De landschapszone omvat het gebied tussen de Grote Wetering (is de grens aan de westzijde) en de Westdijk (is de grens aan de oostzijde). Het natuurgebied is circa 8 kilometer lang en strekt zich uit vanaf de om te leggen Terwoldse Wetering (ten zuiden van Kerkdijk) tot aan het nieuwe gemaal Doornbos (nabij de Werverdijk). De breedte van de landschapszone varieert van 25 tot 225 meter en de totale grootte bedraagt 70 hectare. Op de foto's is de landschapzone rondom de Kerkdijk te zien.

Nieuwsarchief

Stuw Kerkdijk en aansluiting Terwoldse Wetering op Grote Wetering
17-06-2016
De stuw Kerkdijk is gereed en in functie. Op de door Erik Peek gemaakte luchtfoto\'s is dit mooi zichtbaar. Ook is te zien dat inmiddels ook de Terwoldse Wetering is omgelegd en aangesloten op de Grote Wetering.
Inlaat/brug Kerkdijk van boven bezien
17-06-2016
De werkzaamheden aan de brug/inlaat Kerkdijk vorderen gestaag. Op luchtfoto's is te zien hoe van enige afstand de inlaat/brug Kerkdijk en het toekomstige geulgebied eruit ziet. Ook is de nieuwe inlaat goed te zien: het betreft het deel tussen de Westdijk en de IJsseldijk dat ten zuiden van de Kerkdijk ligt.
Werverdijkbruggen bijna voltooid
17-06-2016
In opdracht van het Waterschap en Combinatie IJsselweide heeft Erik Peek luchtfoto's gemaakt van de bijna voltooide Werverdijkbruggen en de nieuwe aansluiting van de Schraatgravenweg op de Werverdijk.
Laatste palen brug/inlaat Kerkdijk geheid
17-06-2016
Nu de stuw Kerkdijk gereed is en de nieuwe Terwoldse Wetering gegraven is, is de oude Terwoldse Wetering ter plaatse van de brug/inlaat Kerkdijk gedempt. Deze week zijn op deze locatie de laatste heipalen, benodigd als fundering voor de pijlers, geheid. Hiermee zijn de heiwerkzaamheedn voor de brug/ionlaat Kerkdijk voltooid.
Asfalt voor Plakkenweg
10-06-2016
De werkzaamheden aan de Plakkenweg, bestaande uit de realisatie van twee dijkovergangen en de realisatie van een tweetal bruggen, zijn nagenoeg afgerond. Eén van de afrondende werkzaamheden betreft het asfalteren van de dijkovergangen en de bruggen. Door het hoogwater is aanvoer van asfalt over de IJssel naar verwachting de komende twee weken niet mogelijk. Om de deadline voor openstelling van de Plakkenweg op 1 juli te halen, de bereikbaarheid van het Oeverwalgebied niet langer onnodig te hinderen en de planning van het project niet in gevaar te brengen, is door WSVV en Combinatie IJsselweide besloten het asfalt benodigd voor de Plakkenweg via de openbare weg aan te voeren. Het gaat daarbij om circa 190 vrachten die zullen plaatsvinden tussen 13-24 juni. Hierbij wordt het verkeer via Kloosterweg-Werverdijk-Bouwweg of via Kanaaldijk-Kerkdijk geleid. Daar waar nodig worden verkeersmaatregelen genomen en/of verkeersbegeleiders ingezet. 
Ruim 300 enthousiaste bezoekers op Dag van de bouw in Veessen
06-06-2016
Ondanks de organisatie van de ‘KWF SamenLoop voor Hoop’ in Heerde hebben toch nog ruim 300 enthousiaste bezoekers de Dag van de Bouw in Veessen bezocht. Op deze zonnige dag konden bezoekers de toekomstige brug / inlaat Kerkdijk van nabij bekijken en toelichting krijgen van de aanwezige deskundigen. Ook kon men in een presentatieruimte ontwerpen en visualisaties van de inlaat / brug bekijken. Populair bij bezoekers was daarnaast de bustour over de bouwweg, waarbij aanwezigen toelichting vanuit de bus over de werkzaamheden kregen. Onder kinderen bleek - naast het eten van een ijsco -  vooral de mogelijkheid om met hulp en onder toezicht zelf met een minigraver aan de slag te gaan populair. Ook van de mogelijkheid figuren of teksten met graffiti op het landhoofd te spuiten, werd veelvuldig gebruik gemaakt. Al met al een geslaagde en warme editie van de dag van de bouw.