Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Afsluiting Kerkdijk 26-28 oktober
18-10-2016
Afsluiting Kerkdijk ter plaatse van de inlaat (plus omleidingskaart) De afsluiting van de Kerkdijk duurt korter dan aanvankelijk beoogd. Tussen 26-28 oktober wordt de Kerkdijk afgesloten. Tevens wordt de IJsseldijk tussen de huidige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en toekomstige aansluiting IJsseldijk/Westdijk afgesloten (zie afbeelding, gestippelde delen zijn afgesloten). Tijdens deze drie dagen van afsluiting, wordt onder meer de aansluiting van de nieuwe brug/inlaat, inclusief het nieuwe zuidelijk gelegen fietspad, op de bestaande Kerkdijk en IJsseldijk, gerealiseerd. Het verkeer tussen Heerde en Welsum wordt tijdens de afsluiting over de nieuwe Westdijk geleid. Het verkeer tussen Heerde en Veessen wordt via de Plakkenweg omgeleid, zie de getoonde afbeelding. Fietsverkeer kan wel gewoon via de bypass Kerkdijk rijden. Verkeersbegeleiders worden ingezet om fietsers veilig langs de werkzaamheden te leiden. Vervolgens wordt in week 46 (14-18 november) opnieuw de hierboven genoemde wegdelen afgesloten (zie afbeelding, gestippelde delen zijn afgesloten). In deze week wordt begonnen met het afgraven van de dijk tussen de huidige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en toekomstige aansluiting IJsseldijk/Westdijk. De klei die hierbij vrijkomt, wordt via de bypass en de bouwweg afgevoerd. Het verkeer tussen Heerde en Welsum wordt tijdens de afsluiting over de nieuwe Westdijk geleid. Het verkeer tussen Heerde en Veessen wordt via de Plakkenweg omgeleid, zie de getoonde afbeelding. Fietsverkeer tussen Veessen en Heerde kan in week 46 wederom gewoon van het fietspad naast de bypass Kerkdijk gebruik maken. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Conform planning zal vanaf week 47 (21 november) het openbaar verkeer gebruik maken van de nieuwe brug Kerkdijk. Verkeer vanuit Veessen richting Deventer rijdt vanaf dat moment via de brug-inlaat Kerkdijk en de verlegde IJsseldijk, gelegen op de nieuwe Westdijk.
Laagwater
07-10-2016
Materiaal en materieel benodigd voor de hoogwatergeul wordt aangevoerd via de IJssel. Veel materialen worden per vrachtwagen vanaf de IJsselcentrale op de veerpont van Combinatie IJsselweide gereden en naar de loswal Marle gevaren. Momenteel echter is de waterstand in de IJssel erg laag. Als gevolg hiervan kunnen enkele transporten, die normaliter via het water worden aangevoerd, niet de veerpont bij de IJsselcentrale op rijden. Deze transporten zijn echter wel noodzakelijk om de voortgang in de bouw van de hoogwatergeul gaande te houden en de planning te behalen. Daarom is in overleg tussen Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Heerde en Combinatie IJsselweide besloten enkele transporten via de weg aan te voeren. Het gaat om circa 8 tot 10 transporten per dag waarmee de noodzakelijke materialen worden aangevoerd. Voorlopig gaat het om een periode van naar verwachting 2 à 3 weken. Hierbij wordt het verkeer via de A50, afrit 27 Epe -> N309 -> De Meent -> Oenerweg -> Kanaalweg -> Kerkdijk naar de bouwweg geleid of wordt het verkeer via A50 -> Kamperweg -> Hessenweg -> Molenweg -> Groteweg -> Kloosterweg -> Werverdijk -> bouwweg. Daar waar nodig worden verkeersmaatregelen genomen en/of verkeersbegeleiders ingezet.
Afsluiting Kerkdijk ter plaatse van de inlaat en afsluiting deel IJsseldijk (zie afbeelding)
07-10-2016
Tussen 17 en 28 oktober wordt de Kerkdijk tussen de Oost- en Westdijk gedurende 4 à 5 dagen voor afgesloten. Tevens wordt de IJsseldijk tussen de huidige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en toekomstige aansluiting IJsseldijk/Westdijk afgesloten (zie afbeelding, gestippelde delen zijn afgesloten). Tijdens de circa 4 à 5 dagen van afsluiting, wordt onder meer de aansluiting van de nieuwe brug/inlaat, inclusief het nieuwe zuidelijk gelegen fietspad, op de bestaande Kerkdijk en IJsseldijk, gerealiseerd. Het verkeer tussen Heerde en Welsum wordt tijdens de afsluiting over de nieuwe Westdijk geleid. Het verkeer tussen Heerde en Veessen wordt via de Plakkenweg omgeleid, zie de getoonde afbeelding. Exacte data zullen zodra bekend gecommuniceerd worden. Vervolgens wordt in week 46 (14-18 november) opnieuw de hierboven genoemde wegdelen afgesloten (zie afbeelding, gestippelde delen zijn afgesloten). In deze week wordt begonnen met het afgraven van de dijk tussen de huidige aansluiting Kerkdijk/IJsseldijk en toekomstige aansluiting IJsseldijk/Westdijk. De klei die hierbij vrijkomt, wordt via de bouwweg afgevoerd. Het verkeer tussen Heerde en Welsum wordt tijdens de afsluiting over de nieuwe Westdijk geleid. Het verkeer tussen Heerde en Veessen wordt via de Plakkenweg omgeleid, zie de getoonde afbeelding. Fietsverkeer tussen Veessen en Heerde kan in week 46 wel gewoon van het fietspad naast de bypass Kerkdijk gebruik maken. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Conform planning zal vanaf week 47 (21 november) het openbaar verkeer gebruik maken van de nieuwe brug Kerkdijk. Verkeer vanuit Veessen richting Deventer rijdt vanaf dat moment via de brug-inlaat Kerkdijk en de verlegde IJsseldijk, gelegen op de nieuwe Westdijk.
Bodembescherming inlaat
26-09-2016
Combinatie IJsselweide is druk doende met de bouw van de inlaat Kerkdijk. Gemiddeld eens in een mensenleven zal de geul bij extreem hoog water (vanaf een waterstand 5,85 + NAP) in werking treden. De vizierkleppen worden dan opgehaald, waarna het water de geul instroomt. Het water zal hierbij snelheid en kracht hebben. Om deze energie eruit te halen, wordt direct achter de inlaat in de geul een zogenoemde woelbak aangelegd. De woelbak zorgt ervoor dat de kracht en energie uit stroom wordt gehaald, waarna de stroom wat geleidelijker de geul ingaat. Op de foto´s zijn de eerste werkzaamheden, bestaande uit asfalteringswerkzaamheden om de bodem te beschermen tegen uitspoeling, te zien.
Hoogwatergeul at dawn!
26-09-2016
Het werk aan de hoogwatergeul gaat in volle gang door. Om de planning te halen, beginnen de mannen \'s ochtends vroeg. En dat levert mooie plaatsjes op, zoals deze van een zonsopkomst.
Liggers fietsbrug over uitwateringssluis gelegd
19-09-2016
De laatste liggers voor de toekomstige fietsbrug over de uitwateringsluis zijn gelegd. De uitwateringssluis ligt in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Nu de liggers gelegd zijn, wordt er verder gewerkt aan de afwerking van het dek. In november worden de sluisdeuren geplaatst. Conform planning is de uitwateringssluis omstreeks november 2016 gereed.

Nieuwsarchief

Wanden uitwateringssluis gestort
09-09-2016

Deze week is de tweede wand van de toekomstige uitwateringssluis gestort. De uitwateringssluis ligt in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Nu de vloer en de wanden gereed zijn, wordt er verder gewerkt aan het dek. In november worden de sluisdeuren geplaatst. Conform planning is de uitwateringssluis omstreeks november 2016 gereed.

Brugdek zuidelijke fietsbrug gestort
09-09-2016
Deze week is het brugdek van de zuidelijke fietsbrug gestort. Daarmee is het laatste brugdek van de zogenoemde kleine(re) bruggen gestort. De fietsbrug is onderdeel van het toekomstige fietspad Broekstraat dat een verbinding vormt tussen Veessen en Heerde. De brug wordt dit jaar afgebouwd. De fietsverbinding zal in 2017 gerealiseerd worden.
Nijoeverseweg vanaf maandag weer opengesteld
29-08-2016
Maandag 29 augustus wordt de Nijoeverseweg weer opengesteld. Afgelopen periode is de dijkovergang gerealiseerd en is een grote duiker onder de Nijoeverseweg aangelegd. Ook is het geheel geasfalteerd. Op maandag en dinsdag is nog enige sprake van verkeershinder, omdat Combinatie IJsselweide dan nog bezig is met de berm- en taludafwerking, maar het verkeer kan onder begeleiding van verkeerbegeleiders de Nijoeverseweg gebruiken.
Dronebeelden hoogwatergeul
22-08-2016
Er zijn schitterende dronebeelden van de hoogwatergeukl gemaakt. Op de interactieve kaart [http://www.ijsselweide.com/bestanden/alle] kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar youtube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is.
Ziebroekseweg tot eind oktober gesloten
22-08-2016
In verband met de aanleg van de dijkovergangen Ziebroekseweg-Westdijk en Ziebroekseweg-Oostdijk is de Ziebroekseweg afgesloten. Afsluiting van de Ziebroekseweg duurt aanvankelijk tot eind augustus, maar is uitgesteld tot eind oktober. Dit heeft te maken met het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Ziebroekseweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergangen. Door dit hergebruik is circa 10 weken extra tijd benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Ziebroekseweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt.
Afsluiting Weerdhofweg in verband met aanleg dijkovergang
22-08-2016
Vanaf week 35 (29 augustus) wordt de Weerdhofweg voor circa 14 weken afgesloten. Afsluiting is nodig om de nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk te maken. Normaliter duurt de realisatie van een dergelijke dijkovergang circa 4 weken. Door het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Weerdhofweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergang, is tien weken extra benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Weerdhofweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt. Openbaar verkeer wordt omgeleid via de Plakkenweg (Heerde) of de Werverdijk (Wapenveld). Gezorgd wordt dat perceeleigenaren hun betreffende percelen kunnen bereiken. De volledige definitieve situatie voor de Weerdhofweg wordt in 2017 gemaakt. Hiervoor zal de Weerdhofweg te zijner tijd opnieuw enkele weken afgesloten moeten worden