Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Kruising Hondenhoekseweg / Nijoeverseweg vanaf 6 juni afgesloten
30-05-2016
Vanaf maandag 6 juni zal de kruising Hondenhoekseweg / Nijoeverseweg voor openbaar verkeer afgesloten zijn in verband met de aanleg van duikers onder en langs de Nijoeverseweg. De afsluiting zal circa 2 weken duren. De kruising Hondenhoekseweg / Nijoeverseweg wordt momenteel (erg) weinig gebruikt, omdat even ten noorden (ter plaatse van de kruising van de Nijoeverweg met de Oostdijk) de Nijoeverseweg reeds afgesloten is in verband met het kleitransport. Bewoners wonende aan de Hondenhoekseweg aan de Nijoeverseweg worden zuidwaarts, via de Kerkweg, ontsloten. 
Bouw uitwateringssluis van start
30-05-2016
De bouw van de uitwateringssluis, in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever, is gestart met het heien van damwanden. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (tezamen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Conform planning zal de uitwateringssluis najaar 2016 gereed zijn. 
Bruggen Plakkenweg vorderen snel
30-05-2016
De Plakkenweg is reeds sinds enige tijd afgesloten voor openbaar verkeer. Dit is nodig om in een korte periode twee dijkovergangen (Westdijk en Oostdijk) te realiseren en twee bruggen (over de Grote Wetering en de Geulwetering) te bouwen. Nadat de landhoofden, middenpijlers en brugdekliggers waren aangebracht zijn deze week de brugdekken van de beide bruggen afgestort. Op de foto’s is de betonstort voor de brug over de Grote Wetering te zien. Komende maand wordt gebruikt om de bruggen verder af te bouwen, dat wil zeggen het aanbrengen van leuningwerk, uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden en andere kleinschaliger werkzaamheden. Conform planning zal de Plakkenweg 1 juli weer opengesteld worden. 
Kom ook naar de Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni!
30-05-2016
Combinatie IJsselweide heet u van harte welkom op de Dag van de Bouw! U bent tussen 10 en 16 uur te gast op ons project Hoogwatergeul Veessen- Wapenveld. De Hoogwatergeul wordt aangelegd door aannemerscombinatie IJsselweide (bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort) in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe. 
 
Op deze dag willen wij u laten zien waar onze werkzaamheden uit bestaan en waarom de bouw zo leuk is. Hiervoor kunt u onze locatie aan de Kerkdijk (Kerkdijk 24, Veessen) bezoeken waar u leuke dingen kunt doen en uitleg kunt krijgen over de werkzaamheden. Specifiek leggen we dit jaar tijdens de dag van de bouw de nadruk op de spectaculaire brug/inlaat Kerkdijk. Bij de organisatie is rekening gehouden met alle leeftijden; zo zijn zeker ook voor kinderen veel activiteiten georganiseerd! 

Voor een pdf-versie van de flyer, http://www.ijsselweide.com/downloads/DVDB%20A4_Flyer_2016%20def.pdf
Dronebeelden van de hoogwatergeul
20-05-2016
Er zijn schitterende dronebeelden van de hoogwatergeukl gemaakt. Op de interactieve kaart http://ijsselweide.com/downloads/Opnames_drone_mei_2016_interactieve_kaart.pdf kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar youtube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is. 
Eerste liggers inlaat / brug Kerkdijk gelegd
20-05-2016
Combinatie IJsselweide is volop bezig met de bouw van de inlaat/brug Kerkdijk. Meer dan de helft van de pijlers is inmiddels gereed en inmiddels zijn ook de eerste brugliggers voor de toekomstige brugdekken gelegd. De liggers worden per schip vervoerd naar loswal Marle, alwaar de liggers met behulp van een kraan op een vrachtwagen worden geladen. De vrachtwagens transporteren de liggers vervolgens via de 12 kilometer lange bouwweg naar de brug/inlaat Kerkdijk. Daar aangekomen, worden de liggers met behulp van een kraan op de steunpunten van de pijlers gelegd, waardoor een brugdek ontstaat. Ook is Combinatie IJsselweide inmiddels gestart met de bouw van de dorpels tussen de pijlers. De dorpels zijn nodig voor het inlaatwerk dat tussen de pijlers geïnstalleerd wordt. De brug/inlaat Kerkdijk is in het najaar 2016 gereed. 

Nieuwsarchief

Stuw Kerkdijk gereed en in gebruik genomen
20-05-2016
Door de aanleg van de West- en de Oostdijk moet het watersysteem grondig worden aangepast. Afgelopen periode is daarbij voornamelijk gefocust op de realisatie van de stuw Kerkdijk aan de zuidzijde van het gebied (ten zuiden van de Kerkdijk). De stuw is inmiddels gereed én ingebruik genomen. Met de ingebruikname van de stuw Kerkdijk kan de Terwoldse Wetering worden verlegd en de oude Terwoldse Wetering, onder meer ter plekke van de brug/inlaat Kerkdijk, worden gedempt.
Grote calamiteitenoefening hoogwatergeul
13-05-2016
Afgelopen dinsdag is een grote calamiteitenoefening gehouden ter plaatse van de toekomstige hoogwatergeul. De oefening, gezamenlijk georganiseerd door Combinatie IJsselweide en de brandweer, vond plaats ter plaatse van de thans afgesloten Plakkenweg. Hier werden twee calamiteitensituaties nageboortst en geoefend: een auto die onder een dumper geraakt is en waarvan de bestuurder bevrijd moet worden en een auto die te water geraakt is. De oefening is goed verlopen. Op de foto's is het verloop van de oefening te zien. 
Westelijke werverdijkbrug op werkdagen opengesteld
13-05-2016
De westelijke Werverdijkbrug is gereed en op werkdagen opengesteld voor verkeer, zodat bouwverkeer voor de werkzaamheden in het noorden van het gebied, waaronder de uitwateringssluis, het openbare verkeer ongelijkvloers kan kruisen. In het weekend is de westelijke Werverdijkbrug gesloten. Bezien vanuit het westen (Wapenveld) rijdt het openbare verkeer op werkdagen over de nieuwe westelijke Werverdijkbrug en vervolgens over de bestaande Kromme Kolk en de bestaande Werverdijk (parallel aan de oostelijke Werverdijkbrug). In het weekend rijdt het verkeer gewoon over de bestaande Werverdijk en is de westelijke Werverdijkbrug afgesloten. 
Kapotte vrachtwagen op de bouwweg
10-05-2016
Als gevolg van een kapotte vrachtwagen op de bouwweg is de bouwweg vanochtend enige tijd gestremd geweest. De kapotte vrachtwagen, vol beladen met klei, was \'in de remmen geslagen\'. Wegtrekken met behulp van ander materieel, waaronder een shovel ging niet. Twee betonwagens met beton voor de inlaat/brug Kerkdijk die reeds gevuld waren, moesten daarom via de openbare weg, langs Apeldoorns kanaal, naar de inlaat/brug rijden. Inmiddels is de kapotte vrachtwagen verwijderd van de bouwweg en wordt het transport over de bouwweg hervat.   
Westelijke Werverdijkbrug tijdelijk afgesloten; verkeer over bestaande Werverdijk
09-05-2016
Afgelopen maandag is de westelijke Werverdijkbrug opengesteld voor verkeer. Echter, naar nu blijkt, is nadere afstemming nodig over de tijdelijke aansluiting tussen de Westelijke Werverdijkbrug en de Kromme Kolk. Om die reden wordt de westelijke Werverdijkbrug tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het openbare verkeer maakt vanaf heden opnieuw gebruik van de bestaande Werverdijk en de Kromme Kolk. 
Zandspuiten gereed, opbreken persleidingen
09-05-2016
Het zandspuiten voor de kern van dijken is sinds begin maart voltooid. De afgelopen periode is het persleidingtracé door Combinatie IJsselweide opgebroken. Na loskoppeling worden de persleidingen op de zandkern van de dijk gelegd. De grote hoeveelheden zand die getransporteerd zijn door de persleidingen leiden tot slijtage van de buizen. Daarom worden de buizen gekeurd en voorzien van een keurkenmerk, waarna de buizen al dan niet direct ingezet kunnen worden op een ander werk dan wel gerepareerd moeten worden. Op de foto\'s is de afvoer van persleidingen te zien.