Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Bodembescherming inlaat
26-09-2016
Combinatie IJsselweide is druk doende met de bouw van de inlaat Kerkdijk. Gemiddeld eens in een mensenleven zal de geul bij extreem hoog water (vanaf een waterstand 5,85 + NAP) in werking treden. De vizierkleppen worden dan opgehaald, waarna het water de geul instroomt. Het water zal hierbij snelheid en kracht hebben. Om deze energie eruit te halen, wordt direct achter de inlaat in de geul een zogenoemde woelbak aangelegd. De woelbak zorgt ervoor dat de kracht en energie uit stroom wordt gehaald, waarna de stroom wat geleidelijker de geul ingaat. Op de foto´s zijn de eerste werkzaamheden, bestaande uit asfalteringswerkzaamheden om de bodem te beschermen tegen uitspoeling, te zien.
Hoogwatergeul at dawn!
26-09-2016
Het werk aan de hoogwatergeul gaat in volle gang door. Om de planning te halen, beginnen de mannen \'s ochtends vroeg. En dat levert mooie plaatsjes op, zoals deze van een zonsopkomst.
Liggers fietsbrug over uitwateringssluis gelegd
19-09-2016
De laatste liggers voor de toekomstige fietsbrug over de uitwateringsluis zijn gelegd. De uitwateringssluis ligt in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Nu de liggers gelegd zijn, wordt er verder gewerkt aan de afwerking van het dek. In november worden de sluisdeuren geplaatst. Conform planning is de uitwateringssluis omstreeks november 2016 gereed.
Wanden uitwateringssluis gestort
09-09-2016

Deze week is de tweede wand van de toekomstige uitwateringssluis gestort. De uitwateringssluis ligt in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (samen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Nu de vloer en de wanden gereed zijn, wordt er verder gewerkt aan het dek. In november worden de sluisdeuren geplaatst. Conform planning is de uitwateringssluis omstreeks november 2016 gereed.

Brugdek zuidelijke fietsbrug gestort
09-09-2016
Deze week is het brugdek van de zuidelijke fietsbrug gestort. Daarmee is het laatste brugdek van de zogenoemde kleine(re) bruggen gestort. De fietsbrug is onderdeel van het toekomstige fietspad Broekstraat dat een verbinding vormt tussen Veessen en Heerde. De brug wordt dit jaar afgebouwd. De fietsverbinding zal in 2017 gerealiseerd worden.
Nijoeverseweg vanaf maandag weer opengesteld
29-08-2016
Maandag 29 augustus wordt de Nijoeverseweg weer opengesteld. Afgelopen periode is de dijkovergang gerealiseerd en is een grote duiker onder de Nijoeverseweg aangelegd. Ook is het geheel geasfalteerd. Op maandag en dinsdag is nog enige sprake van verkeershinder, omdat Combinatie IJsselweide dan nog bezig is met de berm- en taludafwerking, maar het verkeer kan onder begeleiding van verkeerbegeleiders de Nijoeverseweg gebruiken.

Nieuwsarchief

Dronebeelden hoogwatergeul
22-08-2016
Er zijn schitterende dronebeelden van de hoogwatergeukl gemaakt. Op de interactieve kaart [http://www.ijsselweide.com/bestanden/alle] kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar youtube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is.
Ziebroekseweg tot eind oktober gesloten
22-08-2016
In verband met de aanleg van de dijkovergangen Ziebroekseweg-Westdijk en Ziebroekseweg-Oostdijk is de Ziebroekseweg afgesloten. Afsluiting van de Ziebroekseweg duurt aanvankelijk tot eind augustus, maar is uitgesteld tot eind oktober. Dit heeft te maken met het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Ziebroekseweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergangen. Door dit hergebruik is circa 10 weken extra tijd benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Ziebroekseweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt.
Afsluiting Weerdhofweg in verband met aanleg dijkovergang
22-08-2016
Vanaf week 35 (29 augustus) wordt de Weerdhofweg voor circa 14 weken afgesloten. Afsluiting is nodig om de nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk te maken. Normaliter duurt de realisatie van een dergelijke dijkovergang circa 4 weken. Door het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Weerdhofweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergang, is tien weken extra benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Weerdhofweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt. Openbaar verkeer wordt omgeleid via de Plakkenweg (Heerde) of de Werverdijk (Wapenveld). Gezorgd wordt dat perceeleigenaren hun betreffende percelen kunnen bereiken. De volledige definitieve situatie voor de Weerdhofweg wordt in 2017 gemaakt. Hiervoor zal de Weerdhofweg te zijner tijd opnieuw enkele weken afgesloten moeten worden
Keetsluiting tijdens bouwvak
19-07-2016
Hoewel de werkzaamheden in het veld op volle kracht doorgaan, zal gedurende de bouwvak de keet van Combinatie IJsselweide aan de Kerkdijk 24 gesloten zijn. Alleen medewerkers van Combinatie IJsselweide hebben deze periode toegang tot de keet. Dat betekent onder meer dat gedurende de bouwvak geen inloopspreekuur wordt georganiseerd. Voor vragen of klachten gedurende de bouwvak, kunt u zich richten tot www.ijsselweide.com/contact
Werktijden Loswal Marle verruimd
19-07-2016
Als gevolg van het langdurig hoogwater in het voorjaar, kon de loswal Marle lange tijd niet gebruikt worden. Hierdoor kon veel benodigd materiaal (waaronder klei en ingrediënten voor beton) niet aangevoerd worden. Het gevolg hiervan is weer dat de werkzaamheden aan de Hoogwatergeul vertraging hebben opgelopen en de projectplanning voor de Hoogwatergeul onder druk is komen te staan. Combinatie IJsselweide heeft in overleg met Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde, gemeente Olst-Wijhe en de vergunningverlener Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gezocht naar maatregelen om de achterstand in werkzaamheden in te halen. Eén van de maatregelen is het verruimen van de werktijden op de loswal Marle om de achterstand in levering materialen in te halen. Concreet betekent dat de loswal Marle vanaf heden langer - van 6 tot 23 uur - in bedrijf kan worden gesteld (\'kan worden gesteld\', omdat het een mogelijkheid is) en, indien nodig, op zaterdagen tussen 7 en 19 uur in bedrijf kan worden gesteld. In eerste instantie zal dat voor de komende 6 tot 8 weken zijn, maar het is wel mogelijk dat - in overleg met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners - deze periode nadien verlengd wordt. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. 
Laatste pijler inlaat / brug Kerkdijk gestort
17-07-2016
De werkzaamheden aan de brug/inlaat Kerkdijk vorderen snel. Deze week zijn de eerste kleppen gemonteerd en getest. Ook op een ander vlak wordt flinke progressie geboekt: vandaag is de laatste van de in totaal 61 pijlers gestort!