Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Dronebeelden hoogwatergeul
22-08-2016
Er zijn schitterende dronebeelden van de hoogwatergeukl gemaakt. Op de interactieve kaart [http://www.ijsselweide.com/bestanden/alle] kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar youtube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is.
Ziebroekseweg tot eind oktober gesloten
22-08-2016
In verband met de aanleg van de dijkovergangen Ziebroekseweg-Westdijk en Ziebroekseweg-Oostdijk is de Ziebroekseweg afgesloten. Afsluiting van de Ziebroekseweg duurt aanvankelijk tot eind augustus, maar is uitgesteld tot eind oktober. Dit heeft te maken met het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Ziebroekseweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergangen. Door dit hergebruik is circa 10 weken extra tijd benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Ziebroekseweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt.
Afsluiting Weerdhofweg in verband met aanleg dijkovergang
22-08-2016
Vanaf week 35 (29 augustus) wordt de Weerdhofweg voor circa 14 weken afgesloten. Afsluiting is nodig om de nieuwe dijkovergang van de Weerdhofweg over de Oostdijk te maken. Normaliter duurt de realisatie van een dergelijke dijkovergang circa 4 weken. Door het hergebruik van het vrijkomend materiaal uit de Weerdhofweg ter plaatse van de toekomstige dijkovergang, is tien weken extra benodigd. In deze tien weken wordt het verhardingsmateriaal uit de huidige Weerdhofweg verwijderd, wordt het vrijkomende materiaal gekeurd op geschikheid voor hergebruik en wordt het vrijkomende materiaal tenslotte verwerkt in de toekomstige wegfundering. Hergebruik van het vrijkomende wegmateriaal in de toekomstige wegfundering is een eis die het waterschap Vallei en Veluwe aan aannemerscombinatie IJsselweide stelt. Openbaar verkeer wordt omgeleid via de Plakkenweg (Heerde) of de Werverdijk (Wapenveld). Gezorgd wordt dat perceeleigenaren hun betreffende percelen kunnen bereiken. De volledige definitieve situatie voor de Weerdhofweg wordt in 2017 gemaakt. Hiervoor zal de Weerdhofweg te zijner tijd opnieuw enkele weken afgesloten moeten worden
Keetsluiting tijdens bouwvak
19-07-2016
Hoewel de werkzaamheden in het veld op volle kracht doorgaan, zal gedurende de bouwvak de keet van Combinatie IJsselweide aan de Kerkdijk 24 gesloten zijn. Alleen medewerkers van Combinatie IJsselweide hebben deze periode toegang tot de keet. Dat betekent onder meer dat gedurende de bouwvak geen inloopspreekuur wordt georganiseerd. Voor vragen of klachten gedurende de bouwvak, kunt u zich richten tot www.ijsselweide.com/contact
Werktijden Loswal Marle verruimd
19-07-2016
Als gevolg van het langdurig hoogwater in het voorjaar, kon de loswal Marle lange tijd niet gebruikt worden. Hierdoor kon veel benodigd materiaal (waaronder klei en ingrediënten voor beton) niet aangevoerd worden. Het gevolg hiervan is weer dat de werkzaamheden aan de Hoogwatergeul vertraging hebben opgelopen en de projectplanning voor de Hoogwatergeul onder druk is komen te staan. Combinatie IJsselweide heeft in overleg met Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde, gemeente Olst-Wijhe en de vergunningverlener Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gezocht naar maatregelen om de achterstand in werkzaamheden in te halen. Eén van de maatregelen is het verruimen van de werktijden op de loswal Marle om de achterstand in levering materialen in te halen. Concreet betekent dat de loswal Marle vanaf heden langer - van 6 tot 23 uur - in bedrijf kan worden gesteld (\'kan worden gesteld\', omdat het een mogelijkheid is) en, indien nodig, op zaterdagen tussen 7 en 19 uur in bedrijf kan worden gesteld. In eerste instantie zal dat voor de komende 6 tot 8 weken zijn, maar het is wel mogelijk dat - in overleg met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners - deze periode nadien verlengd wordt. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. 
Laatste pijler inlaat / brug Kerkdijk gestort
17-07-2016
De werkzaamheden aan de brug/inlaat Kerkdijk vorderen snel. Deze week zijn de eerste kleppen gemonteerd en getest. Ook op een ander vlak wordt flinke progressie geboekt: vandaag is de laatste van de in totaal 61 pijlers gestort!

Nieuwsarchief

Kleppen van inlaat Kerkdijk doen het!
15-07-2016
De eerste kleppen van de inlaat aan de Kerkdijk zijn door Aannemerscombinatie IJsselweide aangebracht en doen het! Dat is de mooie conclusie na de officiële test van de kleppen afgelopen woensdag. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van aannemerscombinatie IJsselweide, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en gemeente Heerde. Het aanbrengen en nu ook testen van de kleppen door Combinatie IJsselweide maakt onderdeel uit van de bouw van de inlaat, die in volle gang is. De test van woensdag was bedoeld om te ervaren of de kleppen werken zoals ze moeten gaan werken. Dat was het geval! Zie ook de bijgevoegde foto’s. Nu kunnen de overige 58 kleppen door Combinatie IJsselweide gemonteerd worden. 
De werking van de kleppen is als volgt: met behulp van twee zogenoemde powerpacks (aggregaten) en slangen worden de normaliter gesloten kleppen stuk voor stuk hydraulisch (onder hoge druk) omhoog getrokken. Dit gebeurt uitsluitend wanneer de inzet van de hoogwatergeul bij extreem hoogwater nodig is om de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied te verzekeren. Het openen van een klep duurt maximaal een minuut per klep. In totaal mag het openen van alle 60 kleppen maximaal 12 uur in beslag nemen. Vanaf het openen van de eerste klep begint het instromen van het IJsselwater de geul in. Wanneer alle kleppen geopend zijn, stroomt de geul volledig met de IJssel mee en zorgt bij extreem hoogwater voor een waterstandsdaling van maar liefst 71 centimeter op de IJssel bij Veessen. 
Het openen van de kleppen gebeurt alleen bij extreem hoogwater: dat is bij 5,65 + NAP; het water staat dan vrijwel tot aan de bovenzijde van de kleppen van de inlaat. Zo’n situatie zal zich gemiddeld eens in een mensenleven voordoen. In een dergelijke situatie staat dan zoveel water in de IJssel dat er een groot risico op overstroming is van bovenstrooms gelegen dorpen en steden.Rijkswaterstaat is vanaf volgend jaar, als de hoogwatergeul gereed is, verantwoordelijk voor het eventueel openen van de inlaat. Conform planning moet de inlaat eind 2016 gereed zijn. Er is een filmpje geplaatst onder het tabblad downloads, zie link: Filmpje inhangen kleppen inlaat
Combinatie IJsselweide trakeert schoolkinderen op ijsco's!
08-07-2016
Om de (naderende) laatste schooldag te vieren heeft Combinatie IJsselweide alle basisschoolleerlingen van De Heemde, De Zaaier en de Jenaplanschool rondom het gebied van de Hoogwatergeul getrakteerd op een ijsje. Op deze zonnige donderdag bleek dat een schot in de roos!
Hulpbrug over bypass Kerkdijk
04-07-2016
Ter plaatse van de kruising tussen de Westdijk en de bypass Kerkdijk legt Combinatie IJsselweide een hulpbrug (baileybrug) aan. Via de hulpbrug kan bouwverkeer de bypass Kerkdijk kruisen en kunnen de werkzaamheden aan de zuidzijde van de Kerkdijk voltooid worden. Tijdens de aanleg van de hulpbrug, dat morgen en woensdag plaatsvindt, blijft de bypass Kerkdijk geopend en wordt het openbaar verkeer met verkeersregelaars geregeld. Door de werkzaamheden kan zo nu en dan enige wachttijd ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Bouw uitwateringssluis
04-07-2016
De bouw van de uitwateringssluis, in het noorden van het projectgebied nabij Het Oever, is gestart met het heien van damwanden. Bij extreem hoogwater – gemiddeld eens in een mensenleven – kan de hoogwatergeul in werking worden gesteld. Wanneer de Hoogwatergeul in gebruik is, stroomt het water uit de hoogwatergeul over de kades rondom het Oever terug de IJssel in. Zodra de waterstand in de IJssel en de Hoogwatergeul zakt, wordt de uitwateringssluis in functie gesteld (sluisdeuren gaan open) en wordt het laatste water uit de Hoogwatergeul via de uitwateringssluissluis (tezamen met gemaal Doornbos) weer naar de IJssel geleid. Een fietsverbinding kruist de uitwateringssluis en om die reden wordt over de uitwateringssluis een fietsbrug gerealiseerd. Conform planning zal de uitwateringssluis najaar 2016 gereed zijn.  Momenteel wordt er volop gewerkt aan de bouw van de vloer en wanden.
Gemaal Doornbos vrijwel gereed
04-07-2016
Het gemaal Doornbos is op een haar na gereed. De laatste puntjes worden op de i gezet, waarna de werking van het gemaal verder getest kan worden. Voor de bouwvak wordt het gemaal in functie gesteld.
Nieuwe Plakkenweg geopend
01-07-2016
De plakkenweg is na vier maanden werkzaamheden opengesteld voor verkeer. In deze vier maanden zijn twee dijkovergangen, twee bruggen (over de Geulwetering en over de Grote Wetering) en een vrijliggend fietspad aangelegd. Ook is de Plakkenweg tussen de dijken geheel opnieuw geasfalteerd. Op de foto\'s is het resultaat te zien. Het toekomstig fietspad op de dijk(en) is nog niet gereed en daarom nog afgesloten. Combinatie IJsselweide roept een ieder op de afsluiting te respecteren.